Öppet idag: {{ StorePicker.currentStore.currentOpeningHours }}

{{ ProductProvider.discountPricePercentage }}% rabatt
Köp {{ ProductProvider.mixTakeAmountPayFor.number_of_items }} betala för {{ ProductProvider.mixTakeAmountPayFor.number_of_items - 1 }}

Multim Veckorklor Tabs 250G - Swim&Fun

MultiMate är den ultimata allt-i-ett-tabletten för effektiv poolvattenvård. MultiMate kombinerar ett unikt sätt en snabb grundläggande desinfektion av badvattnet samtidigt som en hög vattenhygien upprätthålls. Enkelt och effektivt! MultiMate” är nästan pH-neutralt och stabiliserat mot klornedbrytning från solljuset.

Tabletten är uppdelad i 3 steg; rosa, vit och blå. Den rosa delen av tabletten består av snabblösligt klor som chock-desinficerar poolvattnet och ger en grundlig desinfektion varje gång en ny tablett tillsätts.

Den vita delen av tabletten innehåller långsamlösligt klor med multieffekt. Det vill att säga att vattnet, utöver det desinficerande kloret, långsamt tillförs en kombination av följande vattenvårdande medel: Flockningsmedel som samlar mikroskopiska flytande ämnen till större enheter, som därför lättare plockas upp av filtersystemet. pH-stabilisator som gör det lättare att hålla en jämn pH-nivå samt flytande hårdhetstabilisator som binder vattnets metalloider så att vattnet inte missfärgas av t.ex. koppar och järn i vattnet. Samtidigt förhindras kalkutfällning och därmed kalkavlagringar på pool-liner och utrustning.
Tablettens blå del förhindrar effektivt hala och slemmiga beläggningar, så att en obehaglig hal och slemmiga yta på pool-liner, botten och utrustning kan undvikas.

Dosering: MultiMate placeras direkt i skimmern och doseras med 1 tablett per 20 000 m3 poolvatten. En ny tablett tillsätts när det är ca 10 % kvar — vanligtvis efter cirka 7 dagar. Placera alltid tabletterna i en flytande klordispenser eller i poolens skimmer. Det rekommenderas att man testar klorhalten och pH-balansen regelbundet och håller innehållet av fritt klor mellan 0,5 och 1,0 mg/l. Friskt poolvatten har ett pH-värde mellan 7,0 och 7,4. Med en hälsosam vattenbalans får du den bästa nyttan med vattenvårdsprodukter. Tabletten kan inte användas tillsammans med inline klorinatorer eller i flytande klordispensrar. Klor och pH-värde mäts enkelt med Swim & Funs testremsor.

Var extra uppmärksam på att koncentrationen av vattenvårdande medel inte blir för hög i vattnet runt skimmern när cirkulationssystemet inte är i drift.
Poolvattnets innehåll av klorstabilisator (cyanursyra) får inte överskrida 100 mg/l.

Observera att klorförbrukningen kan variera beroende på vattnets temperatur, hur ofta och länge det badas samt vädret. Se till att kemikalierna inte blir fuktiga under förvaring. Förvara produkten stående i originalförpackningen oåtkomligt för barn, frostfritt och fritt från direkt solljus.

Friskt poolvatten har ett pH-värde mellan 7,0 och 7,4. Med en hälsosam vattenbalans får du den bästa nyttan med vattenvårdsprodukter. Om poolvattnets pH-värde inte varierar mellan detta intervall justeras det med pH-Plus respektive pH-Minus.

Varning! Om du blandar olika klorprodukter kan det leda till kraftiga reaktioner och explosioner! Blanda aldrig med andra kemikalier! Biocider bör användas med försiktighet. Läs etiketten och bruksanvisningen innan du använder produkten. – Multim Veckorklor Tabs 250G – Swim&Fun

Observera! Att denna sidan visar att produkten finns i butikens sortiment men inte någon lagerstatus.

Välj butik för att få pris på produkten i ditt varuhus.

Produktfakta

EAN: 5704841017856

Andra har också tittat på

Välj din närmaste butik

Genom att ange din närmaste butik kan vi ge dig bättre information om vårt sortiment, öppettider och bakverk.