Öppet idag: {{ StorePicker.currentStore.currentOpeningHours }}

TEST

eko hållbarhetspolicy

Hållbarhet

EKO:- vill vara ett hållbart företag och varje dag ta hållbara initiativ. Arbetet sker i våra butiker, vårt huvudkontor och tillsammans med våra leverantörer.

Idag har EKO grön el i alla butiker och ledbelysning i fyra av fem butiker. Kedjan har även påbörjat energibesparande insatser genom temperaturoptimering och tidsinställd belysning. EKO har förbättrat processerna för
sopsortering, där numera endast 40,4 procent är brännbart avfall.

Arbetet med att implementera bolagets uppförandekod för leverantörer har fortsatt: tre av fyra leverantörer är idag anslutna.

Vi stödjer barncancerfondens viktiga arbete genom att våra jul- och vårauktioner! Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Medarbetarna förblir centrala för EKOs hållbarhetsarbete. Kedjan strävar efter ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla och arbetar aktivt mot en nollvision för olyckor, diskriminering och korruption. EKO har som mål att stötta individens utveckling på arbetsplatsen med hjälp av bolagets utbildningsplattform.

Under året har totalt 1658 utbildningstimmar genomförts och 87 procent av bolagets medarbetare är utbildade i Bergendahls uppförandekod.

Hållbarhetsrapport 2022/2023

Vårt mål är att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats med kompetenta medarbetare som har förtroende för varandra. Vi vill att våra medarbetare utvecklas och att vi har ett gott samarbete i vår organisation för att kunna möta marknadens högt ställda krav.

Läs vår uppförandekod för medarbetare som pdf här

BILAGOR
Code of conduct

Välj din närmaste butik

Genom att ange din närmaste butik kan vi ge dig bättre information om vårt sortiment, öppettider och bakverk.