Öppet idag: {{ StorePicker.currentStore.currentOpeningHours }}

Villkor för tävling med EKO Stormarknad – Coca Cola – Tävling

Villkor för tävling med EKO Stormarknad V.26-28 - Coca Cola

  1. Arrangör

EKO Stormarknad Sölvesborgsvägen 540, 291 69 Fjälkinge (”EKO”)

  1. Vem får delta?

Alla som är folkbokförda i Sverige och uppfyller kraven nedan kan delta i tävlingen. Anställda på EKO Stormarknad och anställda på eventuella deltagande byråer och partners (inklusive EKO), samt deras familjer får inte delta i tävlingen.

  1. När kan du delta?

Tävlingen börjar måndag 24/6 2024 och slutar den 14/7 2024 kl. 20:00. Du kan inte delta i tävlingen när tävlingsperioden är slut.

  1. Hur deltar du?

Besök din närmaste EKO:- butik och följ tävlingsanvisningarna genom att scanna QR koden på skylten i butiken. OBS! Endast ett svar per person (E-post & telefonnummer).

  1. Vinnare

Vinnaren utses av en jury bestående av anställda på EKO Stormarknad. Kunden som gissar rätt eller närmast vinner! Vid fler rätta svar lottas vinnaren fram. Juryns beslut kan ej överklagas.

  1. Vinst

1 person vinner.

Vinsten är: Coca Cola-kyl (Totalt en vinnare)!

Vinnaren informeras genom ett personligt meddelande via SMS eller telefonsamtal och presenteras så fort vi kommer i kontakt med vinnaren.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Vinnaren godtar också att eventuellt bli filmad och fotograferad och att detta sedan publiceras på www.ekostormarknad.se och på sociala medier såsom Facebook och Instagram.

  1. Tryckfel och oavsiktliga misstag

EKO Stormarknad, och eventuella partners involverade i tävlingen, ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävlingen.

  1. Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av EKO Stormarknad som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen. Alla deltagare godkänner att vi använder deras uppgifter i marknadsföringssyfte som e-post och sms- utskick. Vinnarens kontaktuppgifter mailas till butikens anställda vilka i sin tur behöver komma i kontakt med vinnaren. För ytterligare information om vår integritetspolicy se

  1. Varumärken och Copyright

Alla varumärken och övrigt material som EKO Stormarknad gör tillgängligt i samband med tävlingen och/eller på dess webbplats skyddas av allmänna immaterialrättsliga bestämmelser såvida inte annat anges – och sådana varumärken och övrigt material får alltså inte användas utan föregående, skriftligt tillstånd från behörig instans på EKO Stormarknad.

  1. Ansvar och rättigheter

Genom att skicka in bidrag till tävlingen intygar deltagare att bidraget är deltagarens.

EKO Stormarknad ansvarar inte för: direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av registreringar eller användning av webbplatsen/applikationen.

Genom att skicka in bidrag och därmed delta i tävlingen intygar deltagaren att denne själv har komponerat bidraget och att bidraget inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.

Välj din närmaste butik

Genom att ange din närmaste butik kan vi ge dig bättre information om vårt sortiment, öppettider och bakverk.