Öppet idag: {{ StorePicker.currentStore.currentOpeningHours }}

Jord

jordguiden

Weibulls – Blomjord 

– För omplantering av växter inne och ute

 • Något grövre sorterad än såjord
 • Har mer näring än såjord
 • Näringen räcker normalt 2-3 veckor
 • Innehåller sand för för som ger stabil struktur
 • Innehåller lera som bevarar fukt
 • Sanden dränerar och bidrar till god tillgång på syre

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7 / Sand / Lera / Kalk / Mineralgödsel med mikronäring

 

Weibulls – Blomjord med leca

– För plantering av stora växter ute och inne

 • Något grövre sorterad än såjord
 • Har mer näring än såjord
 • Näringen räcker normalt 2-3 veckor
 • Speciellt lämplig för plantering i självvattnande kärl
 • Tillsats av lecakulor gör jorden extra struktur stabil och lämplig för stora kärl

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7 / Sand / Leca / Kalk / Mineralgödsel med mikronäring

Weibulls – Naturgödslad Planteringsjord

– Ett mycket bra val för köksland, växthus och odlingslådor

 • Med bästa torvkvaliteten för optimal tillväxt och mindre skötsel
 • Medelgrov sortering som ger jorden stabil struktur
 • Tillskott av barkmull ger jorden bra struktur med god tillgång på syre
 • Godkänd för ekologisk odling

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7 / Sand / Barkmull / Kalk / KRAV godkänd hönsgödselbaserad gödsel

Weibulls Life – Planteringsjord med biokol

– Vanligt planteringsjord godkänd för ekologisk odling KRAV

 • Används som vanlig planteringsjord
 • Jorden innehåller mineralämnen som gynnar växternas tillväxt och motståndskraft mot sjukdomar.
 • Biokol har lång uppehållstid i marken och kan därför användas som kolsänka och bidra till att minska andelen koldioxid i omlopp.

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H6-8 / Biokol / Barkmull / Stenmjöl / Biofer

Weibulls – Rosjord

– Med tillsats av lera för bättre vattenförsörjning

 • Något grövre sorterad än blomjord
 • Har mer näring än blomjord
 • Näringen räcker normalt 3-4 veckor
 • Innehåller barkmull som ger stabil struktur
 • Lera med kisel för extra växtkraft och skydd mot sjukdomar
 • Innehåller lera som bevarar fukt och näring

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7 / Barkmull / Lera med kisel / Kalk / Mineralgödsel med mikronäring

Weibulls – Torv Gödslad & Kalkad

– För jordförbättring speciellt av sandiga jordar

 • Samma sortering som planteringsjord
 • Luckrar täta, leriga jordar
 • Hjälper lätta, sandjordar att hålla fukten
 • Vid jordförbättring räcker en säck till ca 3 m2
 • Vid marktäckning räcker en säck till ca 1 m2

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7  / Kalk / Mineralgödsel med mikronäring

Weibulls – Torv Naturell

– För jordförbättring och plantering av kalkskyende växter

 • Samma sortering som planteringsjord
 • Luckrar täta, leriga jordar
 • Hjälper lätta, sandjordar att hålla fukten
 • Kan användas för att sänka jordens pH-värde
 • Vid jordförbättring räcker en säck till ca 3 m2
 • Vid marktäckning räcker en säck till ca 1 m2

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7

Weibulls – Balkong- & Urnjord

– För odling och plantering i balkonglådor m.m.

 • Med långtidsgödsel för optimal tillväxt och blomning
 • Lucker jord med tillsatt lera och barkmull för god vattenhållning och struktur
 • Passar till alla sommarblommor året runt

Råvaror
Torv H2-4 / Sand  / Kalk / NPK mineralgödsel

Weibulls – Blåbär- & Rhododendronjord

– Vår bästa jord för surjordsväxter

 • Med lägre PH för tillväxt och blomning
 • För plantering i kruka eller rabatt
 • Tillsatt barkmull för god struktur

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7 / Barkmull / Mineralgödsel med mikronäring

Weibulls – Krydd- & Grönsaksjord

– Specialjord för kryddor, örter och grönsaker

 • För odling av ätbara växter i trädgårdsland, växthus och odlingsbänkar
 • För optimal smak och skörd
 • Bara naturliga råvaror
 • Med kiseltillskott för frodiga, friska plantor med motståndskraft mot sjukdomar

Råvaror
Torv H2-4 /Torv H5-7 / Lera / Kalk / Plusmineral / KRAV godkänd hönsgödselbaserad gödsel

Vår egen jord – blandning av råvaror av högsta kvalité

– För krävande växter och god tillväxt

Består av en blandning av råvaror av högsta kvalité som är gjord av fackmän med mångårig erfarenhet för att växten skall få optimala förutsättningar för god tillväxt och riklig blomning.

VÅR EGEN JORDS speciella grundrecept är förstärkt med:

LECAKULOR – gör jorden extra syrerik samtidigt som jorden får en stabil och bra struktur.

LERA – ger ett extra magasin av vatten och olika mikronäringsämnen. Leran ger också krukan extra stabilitet.

EXTRA JÄRN – många av våra nya utplanteringsväxter kräver extra tillskott av järn för att få bl.a. friskt bladverk.

LÅNGTIDSVERKANDE GÖDSELMEDEL – ett fullgödselmedel som avger näring under flera månader i jämn takt. Det ger växten en säker tillgång på näring under perioden.

HÖNSGÖDSEL – som gynnar jordens mikroliv och rötternas utveckling.

Råvaror
Torv H2-4 / Torv H5-7 / Lera / Kalk / Leca / Barkmull / NPK mineralgödsel med mikronäring / Långtidsverkande gödsel Hönsgödsel

Hammenhögs Planteringsjord

– Jordförbättring till våren och höstens plantering.

 • Planteringsjorden är mullrik och gödslad.
 • Gödseln räcker ca 4 veckor beroende på växtplats och skötsel av planteringen.
 • Planteringsjorden är anpassad för utomhusbruk och för plantering i hela trädgården.
 • Kan användas som förbättringsjord

Humifieringsgrad H2-4 / H5-7 / PH-värde 6,0 / Nitratkväve 174,00 / Fosfor 39,0

Weibulls – Täckbark

– Täckbarken är lämplig att använda där du önskar skydda mot ogräs och torka, då den minskar behovet av både bevattning och ogräsrensning.

 • Täckbarken minskar avdunstning och behovet av vattning
 • Den kväver ogräs och minskar behovet av ogräsrensning
 • Den stabiliserar temperaturen vid jordytan och minskar frost- och torkskador
 • Den gynnar maskar och annat mikroliv som i sin tur bryter ner barken och förser växterna med lite näring över lång tid och bidrar till en god jordstruktur
 • Täckbark ger en naturlig “look” och en mer naturlig miljö

Weibulls – Gräsmattedress

– Innehåller sand och mull som hjälper till att mjuka upp hårda gräsmattor och håller sandiga jordar fuktiga.

 • Dressjord som mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga jordar att hålla fukten
 • Dressen innehåller både sand och mull, vilket gynnar gräsets tillväxt – det blir fler nya skott.
 • Lagom gödslad för att stödså i kala fläckar.
 • Fraktion ca 0-20mm och 1 säck räcker till ca 15kvm.

Weibulls – Naturgödsel

– Naturgödselkompost som blandas med torv och förstärkts med mineralgödsel.

 • Användning: Jordförbättring
 • Innehåll: Naturgödsel som har komposterats med fibermull och torv
 • Fraktion: 0-30 mm
 • Åtgång, jordförbättring: 40 liter räcker till ca 3 m² vid 2-3 cm brukning
 • Åtgång, gödsling vår/höst: Bruka ner 2 liter/m², 40 liter räcker då till ca 20 m².

Weibulls – Barkmull

– Luckrar upp täta jordar och gör lerjorden lättare att bearbeta. Naturprodukt utan tillsatser.

 • Sandjord får bättre struktur och bevarar fukten bättre.
 • Naturprodukt som består av gran- och tallbark som lagrats ca 1 år.
 • För jordförbättring bruka ner 2-3cm. 1 säck räcker till ca 3kvm.
 • För marktäckning, 5-6cm ger ett bra skydd. 1 säck räcker till ca 1kvm.

Weibulls – Torvfri planteringsjord

– Jorden passar även utmärkt för jordförbättring, men ej för frösådd och sticklingar.

 • Den torvfria jorden är en unik sammansättning av trädgårdskompost, fibermull och barkmull.
 • Jorden innehåller även naturgödsel som gör den näringsrik och ger den god växtkraft samt Plus mineral som är ett stenmjöl, särskilt rikt på kisel, järn och magnesium.
 • Näringsämnen ökar växternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden, gör dem mer motståndskraftiga mot sjukdomar och gynnar deras tillväxt.
 • Förbättringsjord

Välj din närmaste butik

Genom att ange din närmaste butik kan vi ge dig bättre information om vårt sortiment, öppettider och bakverk.