Öppet idag: {{ StorePicker.currentStore.currentOpeningHours }}

Hållbarhet

eko hållbarhetspolicy

Hållbarhet

EKO:- vill vara ett hållbart företag och varje dag ta hållbara initiativ. Arbetet sker i våra butiker, vårt huvudkontor och tillsammans med våra leverantörer.

Idag har vi på EKO grön el i alla butiker och ledbelysning i fyra av fem butiker. Vi har även påbörjat energibesparande insatser genom temperaturoptimering och tidsinställd belysning i våra butiker. EKO har också förbättrat processerna för
sopsortering, där numera endast 40,4 procent är brännbart avfall.

Arbetet med att implementera vår uppförandekod för leverantörer har fortsatt och idag är tre av fyra leverantörer anslutna.

Vi stödjer barncancerfondens viktiga arbete genom våra jul- och vårauktioner! Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Medarbetarna förblir centrala för EKOs hållbarhetsarbete. Vi strävar efter ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla och arbetar aktivt mot en nollvision för olyckor, diskriminering och korruption. EKO har som mål att stötta individens utveckling på arbetsplatsen med hjälp av bolagets utbildningsplattform.

Under året har totalt 1658 utbildningstimmar genomförts av våra medarbetare.

Hållbarhetsrapport 2022/2023

EKO:- är en del av Bergendahlskoncernen vars ägare har ett långsiktigt perspektiv på koncernens affärer och synen på hållbarhet. Under det gångna året har de snabba omvärldsförändringarna påverkat förutsättningarna för hållbarhetsarbetet. Några konkreta åtgärder är att till exempel spara el och förbättra processen för sopsortering. Omställningen av vår verksamhet liksom av samhället i stort är nödvändiga för att vi ska kunna lämna över ett välskött arv till nästa generation. Läs om vårt hållbarhetsarbete i koncernens Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022/2023.

Välj din närmaste butik

Genom att ange din närmaste butik kan vi ge dig bättre information om vårt sortiment, öppettider och bakverk.