Öppet idag: {{ StorePicker.currentStore.currentOpeningHours }}

{{ ProductProvider.discountPricePercentage }}% rabatt
Köp {{ ProductProvider.mixTakeAmountPayFor.number_of_items }} betala för {{ ProductProvider.mixTakeAmountPayFor.number_of_items - 1 }}

Snabbklor 1Kg - Swim&Fun

Klor Starter-granulat används när poolen just har fyllts eller när ett specifikt problem har uppstått som beläggningar eller matt och grumligt vatten. Vattnet tillförs en högre dos av desinfektionsmedel än normalt för att få en effektiv desinficering. Klor Starter-granulat för desinfektion av poolvatten är nästan pH-neutralt och stabiliserat mot klornedbrytning av solens UV-strålar.
Vi rekommenderar att du använder Klor Starter-granulat tillsammans med Klor WeekTab-tabletter (1729) eller Multiklor (1768), för kontinuerligt underhåll av vattnets renhet. Vattnet hålls desinficerat vid en klorhalt på 0,5 – 1,0 mg/l. Det är det optimala klorinnehållet. Klorhalten ska testas kontinuerligt med testremsor (1537).

Underhåll: 20–30 g/10 000 l, vilket motsvarar två strukna matskedar.
Bruksanvisning: Säker desinfektion av badvatten uppnås genom att en klorhalt på 0,5 – 1,0 mg/l och ett pH-värde mellan 7,0–7,4 upprätthålls. Kontrollera och justera regelbundet klor- och pH-nivåerna. Poolvattnets innehåll av klorstabilisator (cyanursyra) får inte överskrida 100 mg/l.

Dosering: Vid uppstart och chockklorering: Tillsätt 75 g. Klor Starter-granulat per 10 000 liter. Vi rekommenderar att du använder Klor Starter i kombination med långsamlösliga klortabletter. Alternativt kan du tillsätta 20–30 g Klor Starter per 10 000 liter vatten var tredje till fjärde dag. Klor Starter-granulat löses upp i en ren hink med vatten. Fyll alltid hinken med vatten först! Tillsätt sedan långsamt lösningen längs poolkanten eller framför inloppsmunstycket medan pumpen är igång. Förvara produkten i originalbehållaren på en frostfri låst plats där produkten inte utsätts för direkt solljus.
Optimal klorhalt är mellan 0,5 – 1,0 mg/l.

Klor Starter snabbklogranulat levereras i en praktisk plastbehållare med barnsäkert lock. Behållaren är märkt med detaljerad bruksanvsning på de nordiska språken och engelska.

Observera att klorförbrukningen kan variera beroende på vattnets temperatur, hur länge och hur ofta man badar och vädret. Se till att kemikalierna inte blir fuktiga under förvaring. Förvaras i originalförpackning, låst och otillgängligt för barn, samt torrt, frostfritt och inte i direkt solljus. Biocider bör användas med försiktighet. Läs etiketten och bruksanvisningen innan du använder produkten. – Snabbklor 1Kg – Swim&Fun

Observera! Att denna sidan visar att produkten finns i butikens sortiment men inte någon lagerstatus.

Välj butik för att få pris på produkten i ditt varuhus.

Produktfakta

EAN: 5704841017016

Andra har också tittat på

Välj din närmaste butik

Genom att ange din närmaste butik kan vi ge dig bättre information om vårt sortiment, öppettider och bakverk.